Samen is pas echt samen als alle verbindingen bij elkaar aansluiten

Na een echtscheiding of het overlijden van een partner gaan veel mensen vroeg of laat een nieuwe relatie aan, samenwonen of trouwen. Wanneer er kinderen zijn, ontstaat er een nieuw samengesteld gezin. Dat is een gezin waar tenminste één van de partners stiefouder is.

Deze samenlevingsvorm wijkt af van het gewone "kerngezin" en heeft eigen speciale kenmerken.

Samen wonen met een nieuwe partner kan allerlei zorgen en vragen met zich mee brengen, zoals: 

 • Wordt ik als nieuwe vader/moeder wel geaccepteerd?
 • Al ben ik geen vader of moeder, moet ik me nu wel of juist niet met de opvoeding bemoeien en hoe verdelen we dan de taken over de opvoeding?
 • Is iedere partner verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen?
 • Komen mijn kinderen niet te kort?
 • Als mijn partner een groot meningsverschil heeft met mijn kind(eren), voor wie moet ik dan kiezen?

  

Wat doet YourLight Counselling 

 

 • We kijken als eerste uiteraard naar de individu, naar de partners individueel en de eventuele kinderen, de mee gebrachte rugzakjes en de actuele vragen die er zijn.
 • Daarnaast kijken we naar de individuele verwachtingen binnen de nieuw onstane situatie. Hoe kan een ieder op de voor hem of haar beste wijze zijn plaats vinden.
 • Ook komen de verschillen tussen een "gewoon" en een "samengesteld" gezin ter sprake. Wat mag je verwachten en wat breng je mee vanuit een vorige relatie.
 • Wat te denken van de valkuilen waar stiefouders tegen aan kunnen lopen. 
 • De aanwezige kinderen kunnen hun eigen problemen en verwachtingen meebrengen. Ook hier wordt naar gekeken.
 • Welke rol krijg je als opvoeder in het nieuwe gezin?
 • Hoe ga je om met de reacties en verwachtingen van je ex, je familie, vrienden en verdere omgeving? 
 • Hoe verlies je jezelf niet binnen het nieuwe gezin? 

  

 

 

 

IEDERE GOEDE RELATIE BEGINT MET ZELF-REALISATIE !